sausio 31 2020 0Comment
BALKONAS, GAISRAS

HALFEN HIT – 120 min. barjeras gaisrui!

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, Lietuvoje kasmet kyla apie 12000 gaisrų. Gaisro metu patalpoje temperatūra gali pakilti iki 1000-1200 °C. Tokia aukšta temperatūra gali išsilaikyti iki 3 val. ir ilgiau. Priklausomai nuo gaisro kilimo vietos, vyravusios temperatūros ir trukmės, pastato konstrukcijos gali būti smarkiai pažeistos. Kyla pastato griūties pavojus ir grėsmė žmonių gyvybėms.

Konstrukcijų atsparumas ugniai nustatomas norminiais dokumentais, standartais. Yra keturi pagrindiniai reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti, kad pastatas būtų saugus (EC 2-1-2:2005; Purkiss 2007; Fib Bulletin 38, 2007; Fib Bulletin 46, 2008).

 • konstrukcija privalo atlaikyti jai tenkančias apkrovas;
 • apsaugoti žmones nuo dūmų ir kenksmingų dujų poveikio;
 • apsaugoti žmones nuo karščio;
 • netrukdyti ugniagesių darbui.

Gelžbetoninių elementų atsparumas ugniai

Gelžbetoninių elementų atsparumo ugniai analizė yra svarbi projektavimo dalis. Gelžbetonis yra kompleksinė medžiaga, ir jo komponentai (betonas ir plienas) į aukštą temperatūrą reaguoja skirtingai.

Betoną paveikus aukšta temperatūra, kinta visos jo savybės: betono tūrinis tankis, mažėja betono gniuždomasis stipris, išauga plastinės deformacijos dėl tamprumo modulio sumažėjimo, keičiasi specifinė betono šiluma ir šiluminis laidumas (Eurocode 2-1-2: 2005).

Dauguma plieno rūšių, naudojamų kaip armatūra gelžbetoninėse konstrukcijose, aukštose temperatūrose tampa pernelyg plastiški. Įkaitintų armatūrinių plienų mechaninės savybės blogėja.

Veikiamas aukštos temperatūros ir kietėdamas, betonas traukiasi, jo tūris mažėja ir apspaudžia armatūros strypus. Armatūra, kuri turi didesnį temperatūrinį plėtimosi koeficientą, kaistant plečiasi ir „stumia“ betoną. Kylant temperatūrai šie veiksniai didina tarpusavio trinties jėgą ir betono sukibimą su armatūra.

Bendras armatūros ir betono darbas pažeidžiamas 400 °C temperatūroje. 500 °C temperatūroje apsauginis armatūros sluoksnis pažeidžiamas ir sukibimas tarp betono ir armatūros dingsta. Apsauginis sluoksnis suskeldėja ir atšoka. Fiksuojamas „spalling“ efektas.

Gaisrinės saugos reikalavimai perdangoms

Gaisro plitimo reguliavimui statiniuose įrengiamos priešgaisrinės užtvaros – nustatyto atsparumo ugniai ir degumo klasės statybinės konstrukcijos, atskiriančios patalpas tarpusavyje. Priešgaisrinėms užtvaroms priskiriamos: sienos, pertvaros, perdangos, stogai.

Gembinio balkono plokštė yra gelžbetoninės perdangos pratęsimas, todėl jai yra taikomi analogiški atsparumo ugniai reikalavimai kaip ir pačiai perdangai. Perdangoms keliami atsparumo ugniai parametrai priklauso nuo pastato atsparumo ugniai laipsnio, gaisrinės apkrovos kategorijos bei perdangos paskirties.

Gaisrinių skyrių atskyrimo sienoms ir perdangoms takomi šie (ne mažesni) reikalavimai:

Statinio atsparumo ugniai laipsnisGaisro apkrovos kategorijaGaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos
 

I

1REI 180
2REI 120
3REI 90
IIRNREI 60
IIIRNREI 30

R-geba išlaikyti apkrovas (užtikrinanti tvirtumą ir stabilumą); E-vientisumas (išlaikantis elementą nejudamoje padėtyje (išlaikantis elementą vientisą, be angų)); I-izoliacinės savybės (išlaikanti saugią temperatūrą kitoje bandomo elemento pusėje, kuri nesiliečia su ugnimi). (Visi trys klasifikatoriai išreikšti minutėmis).

Perdangoms, kurios atlieka gaisrinio skyriaus atskyrimo funkciją, šie reikalavimai yra aukštesni ir siekia REI 30 – 180, kitoms perdangoms  keliami reikalavimai REI 20 – 90.

Perdangos, dalijančios statinius į gaisrinius skyrius įrengiamos pagal paveiksle pateiktus reikalavimus:

PERDANGU IRENGIMAS

Vertikalaus ugnies plitimo ribojimo reikalavimai: a) statinio pjūvis; b) statinio pjūvis su išsikišančia perdanga (balkonu, lodžija ir pan.). A – lauko sienos matmenys; B – perdangos matmenys

Statybinių medžiagų degumas

Konstrukcijos turi būti pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų pastatų konstrukcijų vidumi ir išore. Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo. Gaisro plitimas statinio konstrukcijomis gali būti ribojamas naudojant žemesnės degumo klasės statybos produktus (mažiau degius).

Statybininės medžiagos degumo klasė parodo kaip ji įtakoja gaisro išplitimą, t.y. koks yra degimo greitis ir išskiriamos šilumos kiekis. Pagrindinis statybinių medžiagų skiriamasis bruožas gaisrinės saugos atžvilgiu – ar medžiagos paviršiumi ugnis plinta, ar ne.

A1 degumo klasės statybinės medžiagos priešgaisrinės saugos standartus užtikrina geriausiai. Šios medžiagos nedidina gaisro pavojaus, neišskiria dūmų ir degančių lašų. Kai kurios akmens vatos rūšys priklauso A1 degumo klasei, yra nedegios ir atsparios aukštoms temperatūroms. Jos naudojimas užtikrina pasyvią pastato gaisrinę saugą.

HALFEN HIT su akmens vatos izoliaciniu intarpu – barjeras gaisrui!

Įdėtinių detalių izoliuojantis intarpas gali būti gaminamas iš polistireninio putplasčio arba akmens vatos. Naudojant perdangoje įdėtines detales su polistireninio putplasčio izoliaciniu intarpu, būtina papildomai sumontuoti specialias plokštes, kurių atsparumas ugniai būtų analogiškas perdangai.

Naudojant įdėtines armavimo detales su akmens vatos izoliaciniu intarpu HALFEN HIT – papildomų ugniaatsparinimo priemonių naudoti nereikia ir užtikrinamas aukštas atsparumo ugniai lygis.

HALFEN HIT įdėtinių detalių struktūra:

 1. Armatūriniai įtempimo strypai sujungti nerūdijančio plieno movomis – suteikia aukščiausią atsparumą korozijai ir reikalingą šiluminį efektyvumą;
 2. Akmens vata, optimalus jos tankis, užtikrina patikimą apsaugą nuo „šalčio tiltelių“ ir gaisro;
 3. Tvirtas plastikinis gaubtas apsaugo detalę nuo mechaninių pažeidimų bei drėgmės transportavimo metu, saugojimo vietoje, montavimo ir eksploatavimo metu. HALFEN HIT patikimesnis nei alternatyvūs produktai, kuriuose naudojamas tiesiogiai veikiamas trapus polistirenas;
 4. Naujoviški suspaudimo šlyties guoliai garantuoja žymiai mažesnį šilumos laidumą/praradimą, nei alternatyvūs sprendimai – plieno suspaudimo pagalvėlės;
 5. Simetriškas suspaudimo šlyties guolių dizainas leidžia sumontuoti elementą nepriklausomai nuo perdangos plokštės ar balkono orientacijos, taip užkertamas kelias montavimo klaidoms.

HALFEN HIT, SANDARA

Priešgaisrinės HALFEN HIT elementų savybės ir garantijos:

 • Aukštas atsparumas ugniai REI 120;
 • A1 statybinių medžiagų, akmens vatos, klasifikacija, atitinkanti standartą LST EN 13501, – ugniai atspari šilumos izoliacinė medžiaga;
 • Tinka naudoti kaip ugnies pertrauka ETICS fasaduose (putų polistirenas);
 • Nereikalinga papildoma priešgaisrinė apsauga.

HALFEN HIT, PJUVIS, REI 120

Gaisrinės saugos klausimais konsultavo:

Martynas Matulevičius,

FOGO FIRE PROTECTION / UAB LAUDO Direktorius

Gaisrinės saugos inžinierius/Gaisrinės saugos rizikos vertintojas ir auditorius

Fogo logo