UAB Denia solutions įsipareigoja saugoti asmens duomenų privatumą ir laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR), kuris įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.

Šiame mūsų klientams ir tiekėjams skirtame pranešime suteikiama papildoma informacija, ir paaiškinama, kokius asmens duomenis renkame, kaip naudojame ir apsaugome Jūsų asmens duomenis, kokiais atvejais galime atskleisti asmens duomenis trečiosioms šalims, kada galime perduoti asmens duomenis už Jūsų vietinės jurisdikcijos ribų. Šiame pranešime taip pat išvardijamos Jūsų teisės, susijusios su mūsų turimais Jūsų asmens duomenimis, įskaitant tai, kaip galite gauti prieigą, pataisyti ar paprašyti ištrinti savo asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik pagal savo privatumo politikoje ir šiame Privatumo pranešime išdėstytas nuostatas, nebent kitaip būtų reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Imamės veiksmų, kad užtikrintumėme tai, kad renkame tik tinkamus, susijusius, ne perteklinius Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi siekiant ribotų tikslų.

Kokius asmens duomenis UAB Denia Solutions renka?

Kai perkate mūsų gaminius arba tiekiate mums gaminius ir (arba) paslaugas, mums tiesiogiai teikiamą informaciją gauname ir saugome sutartimi apibrėžtų santykių kontekste. Pavyzdžiui, kai kuriame naujos trečiosios šalies paskyras, surenkame asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę bei el. pašto adresą. Tiesiogiai iš klientų ir tiekėjų mūsų renkamos informacijos tipai: vardai, pavardės, naudotojo vardai, el. pašto adresai, pašto adresai, telefono numeriai, darbo pareigos, operacijų atlikimo informacija, o taip pat bet kokia kita kontaktinė ar kita informacija, kurią jie pasirenka mums suteikti arba įkelti į mūsų sistemas.

Kai naudojatės mūsų svetaine internete, galime rinkti bet kokią asmens informaciją, kurią nusprendėte mums atsiųsti arba suteikti. Jei susisieksite su mumis per interneto svetaines, saugosime susirašinėjimo įrašus.

Jei ateityje ketinsime tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei tie, kuriais jie buvo surinkti, pateiksime informaciją apie šiuos tikslus ir su bet kokią kitą su jais susijusią informaciją.

Ar mano asmens duomenys saugūs?

Naudojame tinkamas technines, organizacines ir administracines saugumo priemones, kad apsaugotumėme bet kokią savo įrašuose turimą informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo, keitimo ir sunaikinimo. Be kitų metodų, sistemos apsaugotos taikant atitinkamas priemones ir techninę įrangą, o paskyros apsaugotos slaptažodžiais arba šifravimu, siekiant užtikrinti Jūsų privatumą ir saugumą.

Kaip UAB Denia Solutions dalinasi ir atskleidžia Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims?

Jūsų informacija galime pasidalinti su trečiosios šalies pardavėjais, konsultantais ar kitais paslaugų teikėjais, kuriuos samdome, kad atliktų užduotis už mus. Tarp šių įmonių yra,pavyzdžiui, mokėjimų tvarkymo paslaugų tiekėjai, interneto svetainių analizės įmonės, atsiliepimų apie gaminį ar pagalbos vartotojui programinės įrangos tiekėjai, mokestinių, teisinių ar apskaitos paslaugų teikėjai, mokesčių tarnybos, draudimo įmonės, apsaugos įmonės, santykių su klientais valdymo paslaugų teikėjai, el. pašto paslaugų teikėjai ir kita. Galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai tokio atskleidimo reikalaujama, kad galėtų būti diegiami, įgyvendinami arba ginami teisiniai reikalavimai, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar ne teisminėse procedūrose.

ES gyventojų asmens duomenimis UAB Denia solutions dalinasi tik su tomis trečiosiomis šalimis, kurios atitinka GPDR reikalavimus. Toks atitikimas gaunamas sudarant atitinkamas paslaugų sutartis arba tinkamai patikrinus tokias trečiąsias šalis ir jų produktus ar paslaugas.

Į kurias šalis perduodami mano asmens duomenys?

UAB Denia solutions prekybos partneriai yra įsikūrę Europoje. Europos Komisija priėmė „sprendimą dėl tinkamumo“ dėl kai kurių šių šalių duomenų apsaugos įstatymų. Duomenų perdavimas į šias šalis ir iš jų bus apsaugotas tinkama apsauga.

Informacija apie svetainėje naudojamus slapukus

Jūsų privatumo teisės

Pagal GDPR Jums suteikta daug teisių dėl Jūsų asmens duomenų. Kaip duomenų subjektas, turite teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, juos peržiūrėti, atnaujinti, taisyti ir ištrinti. Jei pateikėte sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų apdoroti, turite teisę (tam tikromis aplinkybėmis) atsiimti šį sutikimą bet kuriuo metu, kuris neįtakos apdorojimo teisėtumo prieš Jums atsiimant sutikimą.

Galite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis pateikę prašymą adresu marketing@denia.lt arba žemiau pateiktoje užklausos formoje. Mūsų privatumo komanda išnagrinės Jūsų prašymą ir atsakys kaip įmanoma greičiau.