Balkono armavimo elementas šalčio tilto pašalinimui HALFEN HIT

Įrengiant gembinį balkoną pratęsus perdangos plokštę, plokštės ir sienos sandūros zonoje šiluminės izoliacijos sluoksnis pertraukiamas. Dėl to susidaro taip vadinami šalčio tilteliai, t. y. sandūros zonoje ant vidinio sienos paviršiaus temperatūra žemesnė.

Šalčio tilteliai ne tik padidina šilumos nuostolius, bet tuo pačiu padidina grybelių ant sienų susidarymo grėsmę. Kad dalinai išvengti šalčio tiltelių susidarymo, kompanija HALFEN pristato balkono armavimo elementas šalčio tilto pašalinimui HIT.

Standartinis HIT  elementų ilgis 0,25 m, 0,5 m ir 1 m.

Kategorija: Žyma:

Aprašymas

Gembinių balkonų armavimo įdėtinės detalės yra reglamentuojamos harmonizuotu standartu EN 1090-1:2009+A1:2011 „Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai“.

2014-07-01 baigėsi pereinamasis periodas šio harmonizuoto standarto įsigaliojimui, kada lygiagrečiai buvo galima taikyti nacionalinius reikalavimus.

Nuo 2014 m. liepos mėn. visos gembinių balkonų armavimo įdėtinės detalės privalo turėti galiojantį Europos Techninį Liudijimą bei būti paženklintos CE ženklu.

Papildoma informacija

Gamintojas

Kategorija

Mokomoji knyga

Bronius Jonaitis, Arnoldas Šneideris. Monolitinio gelžbetonio balkono plokščių armavimas elementais su izoliuojančiu intarpu. Vilnius: Technika, 2007. 48 p.

Knygoje aptariami balkonų konstrukciniai sprendiniai panaudojant armavimo elementus su termoizoliaciniais intarpais, leidžiančiais išvengti šalčio tiltelių susidarymo. Pateikta armavimo elementų parinkimo programa. Leidinys skirtas projektuotojams, kvalifikacijos kursų klausytojams bei studijuojantiems statybines konstrukcijas, rengiantiems bakalaurų baigiamuosius darbus

Leidinį rekomendavo statybos fakulteto studijų komitetas.

VGTU leidykla „Technika“.

Brošiūros

Balkono armavimo elementas salcio tilto pasalinimui HALFEN HIT Brosiura NEW
Balkono armavimo elementas salcio tilto pasalinimui HALFEN HIT Brosiura Solutions and Applications
Balkono armavimo elementas salcio tilto pasalinimui HALFEN HIT Brosiura The symetrical balcony connetion
Balkono armavimo elementas salcio tilto pasalinimui HALFEN HIT Brosiura More flexibility

Prezentacija

BIM

Skaičiavimo programa

This calculation programs and CAD libraries are products of Halfen GmbH, Langenfeld, Germany. The software is copyrighted and all rights are reserved. Any changes to the programs or sub-components require the prior consent of the author.

While every care has been taken in the preparation of the software, errors in the program and the CAD libraries cannot be fully excluded. Therefore, Halfen GmbH cannot accept responsibility if the results reached with this software or CAD libraries contain errors.

It is the user’s responsibility to check the input values and drawings and verify their feasibility based on current standards and approvals.The user remains solely responsible for the calculation results applied.

DWG

IFC (naujiena)

Atsisiųskite dažniausiai naudojamų HALFEN HIT IFC modelių rinkinį: