Tilto konstrukcijų armavimas

Tiltas, kaip konstrukcinė struktūra, pagal sandarą mažai kuo skiriasi nuo įprastų pastatų ar statinių. Vienas pagrindinių tilto konstrukcinių elementų yra perdanga, laikanti tilto paklotą ir perimanti vertikalias bei horizontalias kintamąsias apkrovas: transporto priemonės, vėjas, temperatūra ir kt.

Perdangos apkrovos perduodamos kraštinėms ir tarpinėms atramoms, kurios vadinamos specifiniais tik tiltų inžinerijoje sutinkamais terminais: kraštinė atrama – ramtu, o tarpinė – tauru. Reikia atkreipti dėmesį, kad taurai tiltuose įrengiami tada, kai tilto ilgis yra santykinai didelis ir perdengti kliūtį be tarpinių atramų nėra ekonomiškai naudinga.

Be ramtų paprastai neįsivaizduojamas nė vienas tiltas, neatsižvelgiant į tai, koks jo tipas ir geometriniai parametrai. Atramos remiasi į pamatus, kurie visas apkrovas perduoda grunto masyvui, vadinamam pagrindu. Taigi tilto konstrukcinę sistemą sudaro tie patys laikantieji elementai, kaip ir, pavyzdžiui, karkasinių visuomeninių pastatų.

Be išvardytų pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų, galima išskirti kitus pagalbinius, tačiau ne mažiau svarbius tiltų elementus:

  • paklotas – visi virš perdangos esantys elementai, apsaugantys laikančiąsias konstrukcijas nuo išorinių aplinkos poveikių (hidroizoliacija, apsauginis sluoksnis ir kt.) bei suformuojantys važiuojamąją dangą (asfaltbetonis, betonas), atsižvelgiant į eismo pobūdį tiltu;
  • atraminiai guoliai – tarpiniai elementai, kurie paskirsto apkrovas nuo perdangos atramoms ir užtikrina perdangos atitiktį skaičiuotinei schemai;
  • deformaciniai pjūviai – pakloto elementai, užtikrinantys pakloto horizontalius ir vertikalius nevaržomus poslinkius ir posūkius;
  • pereinamosios plokštės – tiltą su prietilčiu jungiantys elementai, užtikrinantys sklandžią tilto jungtį su kelio pylimu;
  • vandens nuvedimo sistema, užtikrinanti laiku vykstantį ir nenutrūkstamą vandens nuvedimą nuo kelio konstrukcijos; apsauginiai važiuojamosios dalies ir šalitilčių (pėstiesiems ir dviratininkams skirtų zonų) elementai (atitvarai ir turėklai), užtikrinantys visų eismo dalyvių saugą;
  • inžineriniai priežiūros įrenginiai, skirti saugiai ir patogiai tiltų priežiūrai eksploatacijos metu, bei kitos inžinerinė sistemos (apšvietimas, eismo reguliavimo įranga ir kt.).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI