gegužės 19 2015
Balkonu armavimo elementai Halfen HIT Denia Solutions

Balkonai be šalčio tiltelio. Konstrukciniai sprendiniai

Įrengiant šiuolaikinių namų balkonus, iškyla šiluminės izoliacijos klausimas. Kaip išvengti vadinamojo šalčio tiltelio, apsaugoti namo sienas nuo drėkimo ir sumažinti šilumos nuostolius?

Šiais laikais balkonai yra būtina gyvenamųjų namų išorinių sienų dalis. Kaip architektūrinis elementas balkonai Europoje pradėti naudoti viduramžiais, renesanso ir baroko laikotarpiais. Jais puošti pastatų fasadai, interjerai, ypač žiūrovų salės. Balkonų plokštė buvo remiama į geležines arba medines gembines sijas, įleistas į storas mūrines sienas. Šiuolaikiniuose pastatuose balkonai neretai daromi per visą fasadinės sienos ilgį ir išsikiša apie 1 m ir daugiau.

Dabar balkonai daromi gelžbetoniniai, dažniausiai kaip gembinės plokštės. Gembinės plokštės inkaruojamos sienoje arba perdangoje. Šis būdas paprastesnis ir dažniau taikomas.
Dažnai balkonai įrengiami pratęsiant perdangos plokštę į išorę.

Šalčio tiltelių profilaktika

Įrengiant gembinį balkoną, pratęsus perdangos plokštę, plokštės ir sienos sandūros zonoje šiluminės izoliacijos sluoksnis pertraukiamas. Dėl to susidaro vadinamieji šalčio tilteliai, t. y. sandūros zonoje ant vidinio sienos paviršiaus temperatūra išlieka žemesnė.  Šalčio tilteliai ne tik padidina šilumos nuostolius, bet ir grybelių ant sienų susidarymo grėsmę.

Balkonu armavimo elementai Salcio tilteliai Halfen Denia Solutions

Norint iš dalies išvengti šalčio tiltelių susidarymo, galimi konstrukciniai sprendiniai naudojant metalinius profiliuočius ir gelžbetonines briaunas, paliekant tarpus šilumos izoliacijai. Tačiau, kaip jau minėta, šis būdas tik dalinai apsaugo nuo šalčio tiltelių susidarymo.
Vienas iš būdų, leidžiančių sumažinti šilumos nuostolius, taip pat ir sienų drėkimą, yra balkono plokštės izoliavimas iš visų pusių. Tai susiję su didelėmis darbo sąnaudomis ir balkono plokštės storio padidėjimu. Balkono plokštė, kurios storis 16 cm, apšiltinta iš abiejų pusių šilumą izoliuojančiu sluoksniu, kurio storis – 8 cm, tampa net 32 cm storio.

Balkono tvirtinimo elementai

Kad nesusidarytų šalčio tiltelių, šilumos izoliacija turėtų būti nenutrūkstama. Šiuo atveju sienos ir plokštės sandūros zonoje sienos vidinio paviršiaus temperatūra nesumažėja.
Gembiniams balkonams, lodžijoms, balkonams su atramomis bei balkonų pertvaroms įrengti, nepertraukiant sienos apšiltinimo sluoksnio, balkono plokštės ir sienos sandūroje naudojami Halfen armavimo elementai HIT. Tai armavimo elementai su šilumą izoliuojančiu intarpu iš akmens vatos arba polistireno. Tokie armavimo elementai gali būti naudojami 16–25 cm storio balkonų plokštėms iš betono, kurio klasė ne mažesnė kaip C20/25.

Balkonu armavimo elementas HALFEN HIT Denia Solutions

Balkono tvirtinimo elementai HIT leidžia panaikinti šalčio tiltelius, taip pat sumažina balkono įlinkį, kuris atsiranda izoliuojant balkoną nuo sienos (atitraukiant balkoną, darant metalinius arba gelžbetoninius intarpus). Naudojamas šilumą izoliuojantis 80 arba 120 mm sluoksnis leidžia įrengti viso pastato ištisinę šiluminę izoliaciją, ir šalčio tilteliai tampa minimalūs (4 pav.).

Šalčio tiltelių sumažinimas iki minimumo pagerina patalpų mikroklimatą, leidžia išvengti grybelio ant sienų (sienų drėkimo) susidarymo. Armatūros skersmuo ir kiekis parenkamas atsižvelgiant į balkono ilgį. Norint apsaugoti armatūrą nuo korozijos, armatūros strypai šilumą izoliuojančio sluoksnio zonoje sujungiami nerūdijančiojo plieno movomis. Tempiamieji strypai paprastai yra 7, 8, 10 ir 12 mm skersmens. Strypų skersmuo ir skaičius parenkamas skaičiavimais veikiančioms apkrovoms atlaikyti. Prie esamų strypų nesunkiai tvirtinama balkono ir perdangos plokštės armatūra. Šilumą izoliuojančiojo sluoksnio iš akmens vatos arba kieto putų polistireno storis yra 80 arba 120 mm (aukštis priklauso nuo plokščių storio). VGTU Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedroje atlikti balkonų su HIT elementais fragmentų laikomosios galios bandymai.

Balkono ir perdangos plokštės jungties fragmentai pagaminti iš įprastojo betono. Balkono ir perdangos plokštės fragmentai armuoti elementais Halfen HIT-BX-10/7-16. Armavimo elementai parinkti skaičiavimais, atliktais firmos Halfen atstovų programa HIT. Balkonų plokščių jungties laikomoji galia nustatyta bandant fragmentus (bandinius) statine trumpalaike sutelktąja apkrova. Bandymais nustatyta laikomoji galia ir jungties suirimo pobūdis įrodė, kad balkono armavimo elementai užtikrina reikalaujamą balkono plokštės stiprumą ir standumą, bei leistinuosius įlinkius.
Gembinių balkonų armavimo įdėtinės detalės yra reglamentuojamos harmonizuotu standartu EN 1090-1:2009+A1:2011 „Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai“. 2014-07-01 baigėsi pereinamasis periodas šio harmonizuoto standarto įsigaliojimui, kada lygiagrečiai buvo galima taikyti nacionalinius reikalavimus. Nuo 2014 m. liepos mėn. visos gembinių balkonų armavimo įdėtinės detalės privalo turėti galiojantį Europos Techninį Liudijimą bei būti paženklintos CE ženklu.

Straipsnio autoriai:
Doc. dr. Bronius Jonaitis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra
Doc. dr. Arnoldas Šneideris, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra
Stanislavas Puodžiūnas, UAB „DENIA Solutions“