rugpjūčio 09 2015
Gembini balkonu idetines detales su izoliuojančiu intarpu Halfen HIT Denia Solutions CE ETA

Gembinių balkonų įdėtinės detalės su izoliuojančiu intarpu

Gembinių balkonų įdėtinių armavimo detalių su izoliuojančiu intarpu svarba didėja statant vis aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatus. Šių įdėtinių detalių projektavimą bei įrengimą 2014 m. palietė daug naujovių. Kas gi naujo?

Gembinių balkonų įdėtinių armavimo detalių reglamentavimas

Gembinių balkonų armavimo įdėtinės detalės yra reglamentuojamos harmonizuotu standartu EN 1090-1:2009+A1:2011 „Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai“. 2014-07-01 baigėsi pereinamasis periodas šio harmonizuoto standarto įsigaliojimui, kada lygiagrečiai buvo galima taikyti nacionalinius reikalavimus.

Nuo 2014 m. liepos mėn. visos gembinių balkonų armavimo įdėtinės detalės privalo turėti galiojantį Europos Techninį Liudijimą bei būti paženklintos CE ženklu.

Gembinių balkonų įdėtinių armavimo detalių skaičiavimas

Konstrukcinius gembinių balkonų armavimo aspektus apžvelgia VGTU išleista mokomoji knyga „MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU“, autoriai Bronius Jonaitis ir Arnoldas Šneideris.

Mokomojoje knygoje aptarti pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai bei balkono armatūros skaičiavimo metodika pagal STR 2.05.05:2005. Šiuoje knygoje taip pat pristatyta balkono įdėtinių detalių skaičiavimo programa: HALFEN HIT Balcony Connection.

Balkono armavimo elementas Halfen HIT skaiciuokle 2

Gaisrinė saugos reikalavimai gembiniams gelžbetonio balkonams

Gembinio balkono plokštė yra gelžbetoninės perdangos pratęsimas, todėl tiek jai yra taikomi analogiški atsparumo ugniai reikalavimai kaip ir pačiai perdangai. Perdangoms keliami atsparumo ugniai parametrai priklauso nuo pastato atsparumo ugniai laipsnio, gaisrinės apkrovos kategorijos bei perdangos paskirties ir yra pateikti dokumento „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2 lentelėje.

Perdangos, kurios atlieka gaisrinio skyriaus atskyrimo funkcijos, šie reikalavimai yra aukštesni ir siekia REI 30 – 180, kitoms perdangoms  keliami reikalavimai REI 20 – 90.

Balkono armavimo elementas Halfen HIT. Atsparumas ugniai

Įdėtinių detalių izoliuojantis intarpas gali būti gaminamas iš polistireninio putplasčio arba akmens vatos. Kadangi šių medžiagų degumo bei atsparumo ugniai charakteristikos skiriasi, skiriasi ir šių įdėtinių detalių montavimo ypatumai siekiant užtikrinti atitinkamą perdangos atsparumą ugniai.

Naudojant tradicinėmis tapusias įdėtines detales su polistireninio putplasčio izoliaciniu intarpu, montavimo perdangoje metu būtina naudoti ugniaatsparinimo plokštes, kurių atsparumas ugniai būtų analogiškas perdangai.

Siekiant  išvengti papildomų ugniaatsparinimo priemonių taikymo, kurių įgyvendinimas statybos proceso eigoje dažnai sukelia problemų, rekomenduotina naudoti įdėtines armavimo detales su akmens vatos izoliaciniu intarpu, kuomet papildomų ugniaatsparinimo priemonių naudoti nereikia bei užtikrinamas aukštas atsparumo ugniai lygis.

Inovacijos ir technologijos, įdėtinės detalės

Kompanija HALFEN, atsižvelgdama į rinkos poreikius, 2014 m. pradžioje pristatė naujos konstrukcijos gembinių balkonų armavimo įdėtines detales HALFEN HIT SP ir HP modifikacijas.

Akmens vatos izoliacinis intarpas pasirinktas siekiant užtikrinti reikiamą konstrukcijos atsparumą ugniai ir supaprastinti įdėtinės detalės montavimo procesą, išvengiant papildomų ugniaatsparinimo priemonių montavimo statybos aikštelėje. Parinktas akmens vatos tankis bei plastikinis detalės korpusas užtikrina patikimą apsaugą nuo drėgmės.

Pasiūlyta modulinė įdėtinės detalės sistema, susidedanti iš trijų dalių ir leidžianti universaliai pritaikyti įdėtines detales reikiam perdangos aukščiui:

  • apatinio gniuždomojo bloko;
  • skirtingo aukščio tarpinių blokų;
  • viršutinio tempiamosios armatūros bloko.

Inovatyvi gniuždomojo bloko konstrukcija – vietoje plieninės gniuždomosios armatūros, panaudoti ultra aukštos klasės betono patentuoti gniuždomieji elementai CSB.