sausio 15 2016 0Comment
Denia Solutions Tvirtinimo begeliai gelzbetonio konstrukcijoms Halfen HTA Naujiena

Tvirtinimo bėgeliai gelžbetonio konstrukcijoms

Statyboje naudojant gelžbetonines pastatų konstrukcijas neišvengiamai susiduriame su sudėtingais įvairių konstrukcinių sprendinių tvirtinimo prie gelžbetonio klausimais. Šie konstrukciniai mazgai dažnai sprendžiami pavėluotai ir neretai tampa dideliu galvos skausmu statybos rangovams. Žinant, kada ir kaip galima šiuos klausimus išspręsti, problemų nesunku išvengti.

Tvirtinimas prie gelžbetonio konstrukcijų. Kur slypi problemos?

Kita problema – apkraunant pastato gelžbetonines konstrukcijas, būtinas savalaikis šių mazgų suderinimas su konstruktoriumi, o šis dažnai draudžia pažeisti pačią konstrukciją, o tvirtinimo mazgus rekomenduoja spręsti apkabomis. Deja, toks sprendimas dažnai yra neefektyvus ir brangus.

Tačiau kaip pagrindinę problemų priežastį tikriausiai turėtume įvardinti žemą techninio projekto pagrindinių konstrukcinių mazgų išbaigtumą. Pavėluotas šių klausimų sprendimas taip pat dažnai lemia netinkamą šių mazgų įrengimą dėl statybos biudžeto stygiaus, nereglamentuotų statybos produktų panaudojimo ir kitų priežasčių.

 „Šių dienų statybos objektai dėl konkurencinio pranašumo turi būti įgyvendinami per trumpiausią įmanomą laiką. Šiandien jie pastatomi kartais net dvigubai greičiau nei prieš kelis dešimtmečius, nes užsakovai ir rangovai vis dažniau renkasi surenkamų konstrukcijų pastatus. Dėl darbo jėgos stygiaus ir nepakankamos statybininkų kompetencijos visas konstrukcijas, sprendimus, tvirtinimo elementus turi numatyti pats projektuotojas, kad statybų metu nereikėtų jokių papildomų darbų su numatytu vienu ar kitu techninių sprendimu. Tam puikiai tinka surenkamos gelžbetonio konstrukcijos su jose numatytais visais būsimais inžinierinių tinklų, apdailos elementų ir kt. tvirtinimo sprendimais. Tačiau tik žinodamas visus papildomus tvirtinimo elementus – bėgelius – projektuotojas gali suprojektuoti statinio konstrukcijas ekonomiškiausiai“, – teigia UAB „Descon“ direktorius, BIM projektų vadovas, konstruktorius ir Pasyvių namų ekspertas Mindaugas Dagys.

 

Tvirtinimo bėgeliai ir BIM perspektyva

Aukščiau paminėtų problemų sprendimas galėtų būti įbetonuojami tvirtinimo bėgeliai ir BIM. Norint juos panaudoti, jau projektavimo stadijoje būtina numatyti ir įvertinti planuojamas montuoti konstrukcijas, jų apkrovas bei parinkti reikiamus tvirtinimo bėgelius. Šiuo atveju projektavimui bei statybai naudojant BIM technologijas šis uždavinys tampa ganėtinai paprastas ir nereikalauja didelių laiko sąnaudų.

Kompanijos „Halfen“ įbetonuojami tvirtinimo bėgeliai jau yra įtraukti į konstrukcijų projektavimo BIM aplinkoje programinės įrangos „Tekla 21.0“ bibliotekas. Naudojant senesnes programinės įrangos „Tekla“ versijas ar „Allplan“ programinę įrangą, šių įdėtinių detalių bibliotekas galima atsisiųsti iš gamintojo ar jų atstovo Lietuvoje – UAB „Denia Solutions“ internetinės svetainės.

Gelžbetonio konstrukcijose naudojamos tvirtinimo detalės privalo atitikti standarto LST CEN/TS 1992-4 „Betone naudojamų tvirtiklių projektavimas“ reikalavimus, užtikrinti atitinkamą tvirtinimo mazgo mechaninį atsparumą apkrovų poveikiams, apsaugą nuo korozijos bei atsparumą ugniai.

Įbetonuojami tvirtinimo bėgeliai „Halfen“

„Halfen“ siūlomų įbetonuojamų tvirtinimo bėgelių asortimentas platus tiek savo mechaniniu atsparumu, tiek antikorozinėmis dangomis. Tvirtinimo bėgeliai „Halfen“ (1 pav. ) atitinka standarto LST CEN/TS 1992-4 reikalavimus ir yra tinkami naudoti gelžbetoninių konstrukcijų tvirtinimo mazguose, ką patvirtina Europos Techninis Liudijimas ETA 09/0339 bei produktų CE ženklinimas.

„Halfen“ tvirtinimo bėgeliai pasižymi unikaliomis reguliavimo galimybėmis ir ženkliai supaprastina bei palengvina montavimo procesą, paspartina statybos montavimo darbus bei sumažina jų kainą. Ypač efektyvus jų panaudojimas tuo atveju, kai elementus ar įrangą tenka tvirtinti eilėmis.

„Halfen“ tvirtinimo bėgelių panaudojimo sritis gana plati, apimanti gelžbetoninių ir net medinių konstrukcijų montavimą. Šios įdėtinės detalės gali būti naudojamos:

  • gelžbetoninių fasado elementų tvirtinimui (2 pav.);
  • balkonų aptvarų įrengimui (3 pav.);
  • sluoksniuotųjų mūro sienų apdarinio sluoksnio tvirtinimui (4 pav.);
  • mūro sienų jungtims su ugniasienėmis (5 pav.);
  • įrengiant šlaitinius stogus (6 pav.);
  • liftų ir vamzdynų kreipiančiųjų tvirtinimui (7 pav.) ir pan.

 

Tvirtinimo-bėgeliai-1Tvirtinant fasadų apdarinio sluoksnio elementus ar sluoksniuotųjų mūro sienų išorinius apdarinius „Halfen“ bėgelių panaudojimas leidžia gana paprastai reguliuoti apdarinių sluoksnių elementų projektinę padėtį.

Ypatingas dėmesys antikorozinei apsaugai ir atsparumui ugniai

Įbetonuojamų tvirtinimo bėgelių bei varžtų su veržlėmis ir poveržlėmis antikorozinės dangos priklauso nuo jų panaudojimo vietos statinyje. Reikalavimai tvirtinimo detalių antikorozinėms dangoms yra pagrįsti ekonomiškai tikslinga šių statybos produktų eksploatacija 50 metų laikotarpiu ir apibrėžti Europos Techniniame Liudijime.

Tvirtinimo mazgams pastato išorėje arba labai agresyviose aplinkose pastato viduje, turi būti naudojamos nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės. Pastato išorėje dažniausiai yra tvirtinami atsakingi mazgai: vėdinamieji fasadai, mūro fasadai, balkonų aptvarai ir kt., todėl šių mazgų tvirtinimo detalių antikorozinei dangai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Atitinkamos antikorozinės dangos turi būti griežtai parenkamos pagal naudojamų tvirtinimo detalių Europos Techninio Liudijimo reikalavimus.

Naudojant įbetonuojamus bėgelius normuojamo atsparumo ugniai gelžbetonio konstrukcijose, būtina atsižvelgti į gamintojo rekomendacijas dėl armatūros išdėstymo gelžbetonio konstrukcijoje.

Straipsnį parengė:

Doc. dr. Bronius Jonaitis, VGTU SF Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra

Dr. Arnoldas Šneideris, VGTU SF Taikomoji statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorija

Doc. dr. Robertas Zavalis, VGTU SF Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra